Feature

สุขสันต์วันเกิด iPhone ที่มีอายุครบ 10 ขวบ เราจึงขอพาคุณย้อนรอยมอง Original iPhone เครื่องแรก ทั้งเรื่องเล่าความเป็นมาและเทียบพัฒนาการกับ iPhone รุ่นปัจจุบัน

หาก “ความเปลี่ยนแปลง” คือ “ความจริง” ของทุกสรรพสิ่ง สื่อสิ่งพิมพ์อย่างนิตยสารก็ไม่อาจหลีกหนีความเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมนั้นไปได้

ข้อถกเถียงที่ว่าด้วยการให้บริการของอูเบอร์ ในประเทศไทย หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย นำไปสู่ทางแก้ปัญหา?